top of page

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Son Başvuru Tarihi:   20 Nisan 2023 

Bildirilerin Son Teslim Tarihi:         28 Temmuz 2023  

ÖZET GÖNDERİ FORMU

Bildiri özetleri, çalışmanın ana noktalarını yansıtan nitelikte olmalıdır. 500 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir. Bildiri özetleri Times New Roman 12pt ve tek satır aralıklı olmalı, yazarın telefon, faks ve e-posta adresini içermelidir.

Bildirilerin son şekli Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından bilimsel ve teknik içerik değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Bildirinin, Sempozyum’da sunulması Sempozyum Yürütme Kurulu’nun onayına tabidir.

Özet bildiri başvuruları sempozyum resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır.
 

Özet bildiri gönderi süreci tamamlanmıştır.
İlginiz için teşekkür ederiz.

Sunum Tercihi

Sunan Yazar Hakkında

Diğer Yazarlar Hakkında

2.Yazar

3.Yazar

4.Yazar

5.Yazar

Form Başarılı Olarak Gönderildi

Form Gönderilemedi. Lütfen Tekrar Deneyiniz

bottom of page