top of page
Image by Rob Lambert

Kapsam

ESWS2023_5.png

DOĞRU YÖNETİM

LİDERLİK

Rol Model Olma

Tutarlılık (Tüm Yönetim Süreç- lerinde İş Güvenliği Önceliği)

Güven, Sahiplenme

Koçluk ve Badi Sistemleri

Yöneticilerin Çalışma Sahasına Etkisi

KURUM İÇİ İLETİŞİM

Mavi Yakanın Sesi

Yetki, Sınır ve Görev Dağılımı

Yönetimin Şeffaflığı

Katılımcı Ruh

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dokümantasyona Kolay Ulaşım ve Onay

Değişimin Yönetimi

İnsan Kaynakları Süreçleri ve Sistematiği

Yönetim Sistemlerinin İSG’ye Etkisi

EĞİTİM

Eğitimli Personel Temini

Mesleki Eğitim Farkındalığı

Dijital ve Verimli Eğitim

İşbaşı Oryantasyon Programı (Verimli ve Yeterli Sürede)

TAŞERON YÖNETİMİ

Doğru ve Uygun Taşeron Seçimi

Evrak Kontrolü ve Yeterlilik

Denetim ve Gözetim

Taşeron Değerlendirme ve Eğitim

MEVZUAT

Sahada Uygulama

İSTİHDAM

İstihdamda İş Güvenliği Faktörü

ODAKLANMIŞ ÇALIŞAN

DAVRANIŞ ODAKLI

Davranışın ABC Analizi

Davranış Odaklı Aksiyon Planlama

Mavi Yaka Arası Geribildirim Sistemi

Katılım ve Görüşlerin Alınması

AİDİYET

Çalışanın İşyerine Bağlılığının Artırılması

Çalışanın Fikirlerine Değer Verildiğini Görmesi

Güvenilir ve Adil Bir İş Yeri Olma

EĞİTİM / GELİŞİM

Yetkinlik Belirlemede Şeffaflık ve Adalet

Etkinliğin Ölçülmesi

Farkındalık Çalışmaları

Yükseklik algısı

İLETİŞİM

İletişim (Yatay ve Dikey)

Katılımcı Ruh

ADİL ÜCRET POLİTİKASI

Yetkinlikler Arası Adil Ücret Politikası

Performansın Ücrette Adil Değerlendirmesi

Sosyal Yardım Paketleri

ETİK

Etik Kuralların Belirlenmesi

Eşitlik, Şeffaflık

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Yönetiminde İş Güvenliğinin Rolü / Etkisi

Adil Performans Yönetimi

İş Güvenliği Kriterlerinin Önceliklendirilmesi

OLAY YÖNETİMİ

İş Kazası ve Ramak Kala Analizi

Kaza Hedeflerinde İzlenebilirlik

ÖDÜL VE CEZA

Çalışanların Ödüllendirilmesi ve Cezai Sistemler

SAĞLIKLI ÜRETİM

MESLEK HASTALIĞI

İş Başı Öncesi Detaylı Rapor ve Muayene sistemi

Periyodik Sağlık Taramaları ve Ölçüm Değerlendirmesinin Önemi

Proaktif Yaklaşım (Sahada İş Alanı ve Süreç Denetimi)

İş Hijyeni Ölçümlerinin İşletmeye Katkısı

ERGONOMİ

Risk Analizi ve Farkındalık

Uygun Çalışma Ortamı Oluşturma ve Denetim

Tekrarlı İşlerde Gözlem

RUHSAL HASTALIKLAR

Farkındalık ve Danışmanlık

Psikososyal Araştırmalar

Periyodik Gözlem

KİMYASAL MARUZİYET

Kimyasalların Yönetimi

Ölçüm ve Değerlendirme

Endüstriyel Hijyen Farkındalığı ve Altyapısı

TEKNİK UYGULAMA

İZİNLİ İŞLER

Kapsamın Belirlenmesi

İş İzin Sistemleri

İş Durdurma Yetkisi (Taşeron ve Kendi Süreçleri İçin)

PERİYODİK MUAYENE

Satınalma Sürecinde İSG Öncelikli Ekipman Seçimi

Kayıt, Kontrol ve Test

Doğru Muayene Yöntemi ve Firma Seçimi

Uygunsuz Ekipman İmha Süreci ve Yetkisi

TRAFİK

Sınırlı ve Bölünmüş Alan Belirleme (Yaya ve Araç Trafiği İçin)

Tesis İçi Araç ve Hız Takibi

Tesise Giren Araç Standartlarının Belirlenmesi ve Kontrolü

BAKIM

Planlama Aşamasında Kriterler ve Kontroller

Plansız Bakımı Azaltma Yöntemleri

Bakımda İSG Gözetimi ve Yetki Tanımı

Doğru ve Yetkin Taşeron Seçimi

Makine ve Proses Bazlı EKED Uygulamaları

DENETİM / GÖZETİM

Saha Kontrolleri Sistematiği

Uygunsuzluk Bildirim ve Değerlendirme Yöntemi

Tüm Yöneticilerin Gözetim ve Denetim Sorumluluğu

Üst Yönetim ile İSG Farkındalık Turları

KKD KULLANMA

KKD Seçimi / Standartlaştırılması

KKD Otomasyonu ve Dağıtım Süreçleri

KKD Kullanım Takip Sistematiği

Farkındalık ve Bilinçlendirme Yöntemleri

DİJİTAL İSG ÇÖZÜMLERİ

Eğitim

Denetim, Kontrol, Muayene

Dokümantasyon vs.

İSG ‘De Teknolojik Gelişmelere Uyum

ACİL DURUM YÖNETİMİ

Proses Güvenliği, Kapsam Belirleme ve Farkındalık

Müdahale Teknikleri ve Yetkin Personel Yetiştirme

Yalnız Çalışma Risklerini Ortadan Kaldırma Yöntemleri

Doğru ve Verimli Tatbikat Sistematiği

Sektöre Özel Yangınlar ile Mücadele

RİSK DEĞERLENDİRME

İSG Yönü ile Bekra

Sektörel Risk Değerlendirme Çalışmaları

Proses Bazlı Risklerin Değerlendirilmesi

Patlayıcı Alanlar İçin Güvenlik Önlemleri

MAKİNALAR

Emniyet Tedbirlerinde Standartlara Uyum

bottom of page